En bones mans

Els metges internistes del Centro Médico Teknon acompanyen el pacient al llarg de la seva vida, des de l'adolescència fins a l'edat avançada. Davant de la malaltia d'un pacient adult, el metge internista, amb una visió àmplia i completa del pacient, coordina la resta d'especialistes necessaris per obtenir un diagnòstic i un tractament apropiats. És el metge internista qui l'assistirà quan requereixi d'un tractament quirúrgic, tant de forma ambulatòria davant de trastorns de salut que no comprometen la vida, com durant l'hospitalització quan el pacient necessiti atencions espacials.

Malalties infeccioses, hipertensió arterial, diabetis, problemes metabòlics, trastorns dels lípids a la sang, malalties respiratòries i trastorns digestius, entre moltes d'altres, són algunes de les malalties amb què el metge internista el pot ajudar.