Quina tècniques hi ha per a una cirurgia reconstructiva de mama?

Des de fa anys, es duen a terme reconstruccions immediates després d’una mastectomia. Amb això s’evita l’impacte psicològic de la pacient després d’una extirpació de mama. Les tècniques que s’utilitzen per a aquest tipus de reconstruccions són variades i depenen de la pacient i del resultat de la mastectomia. És important que la mastectomia i la reconstrucció siguin desenvolupades per dos cirurgians: un d’oncològic i un altre de plàstic. Un dels mètodes són els expansors tissulars, unes pròtesis que es van emplenant de sèrum fins que s’aconsegueix el volum adequat per després col·locar la pròtesi definitiva. La reconstrucció mamària amb penjall de dorsal ample és una transposició del múscul dorsal de l’esquena amb pell cap a la zona mastectomitzada, una tècnica molt segura i molt utilitzada, amb poques complicacions. La transposició d’un penjall TRAM és una intervenció més complexa, amb més complicacions i indicada en casos molt concrets, utilitzant el penjall de l’abdomen. Finalment existeix el DIEP, tècniques de microcirurgia que necessiten un equip multidisciplinari i una alta especialització, amb unes indicacions molt concretes, i que ofereixen uns bons resultats.