Solucions integrals

En cas de diagnòstic positiu, pot tenir la tranquil·litat que a Centre Mèdic Teknon disposarà dels tractaments més adequats en funció del seu cas.

  • Prostatectomia radical amb laparoscòpia. La glàndula prostàtica i les vesícules seminals s'extirpen a través de petites incisions mitjançant una tècnica mínimament invasiva, cosa que redueix al màxim les cicatrius, el dolor postoperatori, l'estada hospitalària i afavoreix una recuperació més ràpida que la cirurgia tradicional oberta. És una tècnica que requereix una alta experiència i domini per part de l'Uròleg especialitzat que la duu a terme per obtenir resultats òptims.
  • Prostatectomia radical laparoscòpica assistida pel robot da Vinci. El robot da Vinci ofereix els beneficis de la cirurgia mínimament invasiva eliminant les dificultats de la cirurgia laparoscòpica gràcies a la seva major maniobrabilitat, millor camp de visió i filtració de tremolors que permeten una cirurgia de màxima precisió. Estudis realitzats han demostrat que els pacients operats de prostatectomia amb el sistema da Vinci recuperen la continència urinària i la funció sexual més ràpidament, tenen menys marges positius i un risc menor que els pacients sotmesos a una cirurgia oberta convencional o a una laparoscòpia.