Per arribar a l'excel·lència, la recerca i la docència també són necessàries