Tècniques complementàries

PSICOLOGIA CLÍNICA:

Els nostres pacients compten amb una varietat de tècniques per adquirir un major control del dolor i permetre que la seva vida continuï amb més benestar i qualitat de vida. La tècnica se selecciona segons la valoració inicial, tenint en compte les característiques del pacient, les seves necessitats i el moment que es trobe en iniciar el tractament.

 • Psicoeducació
 • Reentrenament respiratori
 • Tècniques de relaxació: relaxació muscular progressiva, relaxació autògena. Visualització.
 • Mindfulness (atenció plena)
 • Maneig de l'estrès
 • Reestructuració cognitiva i emocional (maneig de pensaments i emocions)
 • Tècniques de comunicació i assertivitat
 • Biofeedback o biorretroalimentació

Què és el biofeedback?

Les tècniques de biofeedback són procediments terapèutics en què s'utilitzen instruments d'electromedicina i que permeten mesurar dades objectives i immediates de la seva activitat psicofisiològica (temperatura, tensió muscular, sudoració, respiració).

Mitjançant senyals visuals i auditius podrà conèixer-los i aprendrà a modificar-los. Així, podreu identificar els signes d'alarma i evitar que el nivell d'estrès s'incrementi i, per tant, augmenti el dolor.

D'aquesta manera comptarà amb eines per a més control entre la connexió ment-cos i gaudir de més benestar.


REHABILITACIÓ

Un control adequat del dolor és un requisit important per a l'aplicació d'un programa de rehabilitació i això s'observarà posteriorment en la funcionalitat del pacient. La rehabilitació física pot consistir en:

 • Electroestimulació
 • Teràpia física
 • Teràpia ocupacional
 • Exercici teràpia

NUTRICIÓ

Per complementar el seu tractament convencional, a Institut Aliaga oferim als nostres pacients un nou servei de tractament holístic que engloba múltiples teràpies complementàries.

Sempre hem apostat per un tractament multidisciplinari que inclogui la nutrició i suplementació.