Qui és candidat a una microcirurgia reconstructiva?

El candidat ideal per sotmetre’s a una microcirurgia reparadora és una persona que té un problema de salut important, una deformitat, moltes vegades referida per algun especialista o pel seu propi metge, que necessita una reconstrucció complexa però definitiva i en un sol temps. Moltes vegades aquesta persona ha estat sotmesa a altres cirurgies o, si el problema és molt complicat, requereix aquest tipus de tècnica, ja que no pot ser solucionat amb les tècniques clàssiques. És una tècnica que es pot aplicar a tot l’organisme, a pacients que tenen problemes a la cara, com paràlisi, deformitats... i és possible, fins i tot, el trasplantament de cara o la reconstrucció del pit després del càncer mamari en el mateix moment que el cirurgià extirpa el tumor. La microcirurgia reparadora també permet salvar extremitats per evitar-ne l’amputació i solucionar problemes als pulmons, el cor, l’abdomen, etc.