Infeccions de transmissió sexual

Les infeccions de transmissió sexual (ITS) són una varietat de síndromes clíniques causades per microorganismes que poden ser adquirits i transmesos a través de l'activitat sexual.

Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada any es donen milions de casos de sífilis, gonocòccia, clamídies i tricomones arreu del món. A Espanya, la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica assenyala un increment en el nombre de pacients afectats per certes ITS que es consideraven en retrocés, com és ara la clamídia, la infecció per VIH o la sífilis. Les infeccions de transmissió sexual es transmeten, entre altres causes, pel desconeixement d'estar infectat, atès que sovint les ITS no presenten símptomes i no són fàcilment detectables.

La nostra Unitat d'Infeccions de Transmissió Sexual (UITS), coordinada per la Dra. Alba Català, està dedicada a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les ITS. La Unitat treballa conjuntament amb especialistes del campus dels departaments de Ginecologia, Urologia i Medicina Interna, entre d'altres. Com que és una unitat multidisciplinària, permet donar una resposta sanitària adequada, ràpida i absolutament confidencial en funció de la problemàtica del pacient.