Tècniques endoscòpiques

Acostumen a ser poc invasives. Són tècniques quirúrgiques utilitzades com a primera elecció que minimitzen les pèrdues de sang. Destaquen:

  • Laparoscòpia. Aquesta tècnica consisteix en la introducció, a la pell i els teixits, d’un sistema òptic flexible en la cavitat abdominal que mitjançant la il·luminació permet captar imatges de la zona a diagnosticar. Aquestes imatges es visualitzen al monitor i permeten diagnosticar i tractar amb més precisió. Els procediments realitzats poden tenir més o menys complexitat. Hi destaquem les tècniques diagnòstiques per determinar problemes abdominals o pelvicoginecològics (laparoscòpies exploratòries), apendicitis, realització de biòpsies, resecció de vesícula biliar, histerectomies o cirurgia del còlon, etc.
  • Artroscòpia. Igual que la laparoscòpia, que utilitza un sistema òptic, l’artroscòpia és un procediment mèdic que usa un sistema òptic similar, encara que més petit, per poder observar l’interior de les articulacions. Com a tècnica quirúrgica permet resoldre determinats problemes articulars sense necessitat d’obrir l’articulació, reduint els riscos i permetent una recuperació molt més ràpida del pacient. L’artroscòpia està indicada com a prova complementària en el procés diagnòstic de problemes articulars i com a tècnica o procediment terapèutic. S’utilitza habitualment en genoll, espatlla, colze, canell, maluc, peu i turmell.
  • Endoscòpia de columna. La cirurgia endoscòpica de columna permet tractar de forma eficaç l’hèrnia discal, amb compromís neurològic o sense, afectacions com una estenosi del canal lumbar o una simple protrusió patològica d’una part del disc vertebral que pot provocar molèsties al pacient quan es mobilitza cap a l’exterior.
  • Endoscòpia digestiva. Aquesta tècnica permet visualitzar el tub digestiu (gastroscòpia o fibrogastroscòpia) o el còlon (colonoscòpia) mitjançant la introducció d’un sistema òptic a la zona. Les imatges capturades permeten elaborar i efectuar un diagnòstic més precís en aquells casos en què existeix un problema digestiu (tumors, malformacions, sospita d’úlcera, etc.) i dur a terme tècniques terapèutiques.