Tècniques quirúrgiques o diagnòstiques

La utilització d’una o una altra tècnica quirúrgica és condicionada per la patologia del pacient, aconsellada pel cirurgià i acceptada pel pacient.

En podem destacar: