Aval científic i col·laboradors

II Setmana de l’Ús Racional de la Sang, afrontant reptes

Amb l'aval científic de:

avalcientifico2012avalcientifico2012

Amb la col·laboració de:

colaboracion5 2012colaboracion5 2012