Setmana Sense Sang 2016

Patient Blood Management: evidència, experiència i resultats

Semana sin sangre 2016

El Patient Blood Management (PBM) és un enfocament multidisciplinari basat en l'evidència científica, l'objectiu és la disminució de la morbimortalitat intrahospitalària i la millora en el pronòstic i en la recuperació dels pacients susceptibles de necessitar una transfusió mitjançant l'optimització del tractament.

El PBM abasta tots els aspectes de l'avaluació i maneig clínic del pacient en relació al procés de decisió de l'acte transfusional, incloent l'aplicació d'indicadors apropiats, la reducció al mínim de la pèrdua sanguínia i l'optimització de la massa eritrocitària del pacient.

Encara que aquest no és el seu objectiu primordial, un programa d'PBM pot reduir la necessitat de transfusions de sang al·logènica i reduir els costos de l'atenció del pacient, al mateix temps que garanteix que els hemoderivats estaran sempre disponibles per als pacients que els necessiten.

L'any 2011, des de la Unitat de Medicina i Cirurgia Sense Sang de Centre Mèdic Teknon vam iniciar la implementació d'un programa de PBM consensuat amb la resta de serveis de l'hospital. En el pla de la divulgació científica, i de la mà de Fundació Quirónsalud, anualment celebrem aquestes Jornades de divulgació de les estratègies de PBM en què han participat conferenciants de gran prestigi nacional i internacional.

En aquesta cinquena edició, després de cinc anys d'experiència acumulada altament satisfactòria com a unitat consolidada, hem cregut oportú complementar la contribució dels experts externs, amb aportacions sobre els resultats i experiències en l'aplicació del PBM de manera multidisciplinària i transversal en Centro Médico Teknon.

Dates:

  • Dimecres 9 novembre - Tarda - Implementació d'un Programa de Patient Blood Management
  • Dijous, novembre 10 - Matí - Jornada Infermeria
  • Dijous, novembre 10 - Tarda - PBM i Cirurgia Cardíaca
  • Divendres, novembre 11 - Tarda - Medicina crítica. Anestèsia i cures intensives

Amb la col·laboració de:

Colaboradores Semana Sin Sangre 2016