Tècniques de Radiofreqüència (RF) Continua o Polsada:
 • RF Nervis perifèrics
 • RF Nv. Supraescapular
 • RF Nervis Occipitals
 • RF Gangli de Gasser
 • RF Gangli Esfenopalatí
 • RF Gangli Estrellat
 • RF Ram Medial Cervical
 • RF Ram Medial Dorsal
 • RF Ram Medial Lumbar
 • RF Gangli Dorsal Posterior Cervical, Dorsal i Lumbar
 • RF Radiculars
 • RF Epidural
 • RF Epiduroplastia a través de catèter sacre
 • RF Nervis Esplàcnics
 • RF Nervis abdominals
 • RF Cadena S.N. Simpàtic
 • RF Articular
 • RF de Nvs Geniculats
 • RF de insercions musculars
 • RF parts toves doloroses
 • RF Transcutània