Tractament Intervencionista
  1. Tècniques de Bloqueig o infiltració (QF CMA)
  2. Tècniques de Radiofreqüència (RF) Continua o Polsada
  3. Tècniques de Neuromodulació (QF Central)
  4. Epiduroscopia (QF Central)