Línies de recerca actuals en artrosi de genoll

S'estan estudiant diversos enfocaments d'investigació per al tractament de l'artrosi de genoll.

La teràpia gènica implica l'ús de material genètic per modificar l'expressió dels gens implicats en el desenvolupament i la progressió de l'artrosi de genoll. Els enfocaments de la teràpia gènica s'estan investigant en estudis preclínics, i els primers resultats han demostrat ser prometedors pel que fa a la reparació del cartílag i la reducció del dolor.

Les teràpies basades en cèl·lules impliquen l'ús de cèl·lules mare o condròcits per reparar el cartílag danyat a l'articulació del genoll. Aquestes teràpies s'estan investigant en estudis preclínics i clínics, i els primers resultats han mostrat alguns resultats prometedors en termes de reducció del dolor i millora de la funció articular.

S'estan investigant biomaterials com hidrogels, nanopartícules i microesferes com a vehicles per lliurar fàrmacs o factors de creixement a l'articulació del genoll. Aquests biomaterials poden proporcionar un alliberament sostingut d'agents terapèutics i promoure la regeneració dels teixits.

La interleucina-1 (IL-1) té un paper crític en el desenvolupament i la progressió de l'artrosi del genoll afavorint la inflamació i la degradació del cartílag. Els fàrmacs dirigits a IL-1 s'estan investigant en assaigs clínics per veure la seva capacitat per reduir el dolor i frenar la progressió de la malaltia.

Les metaloproteinases de matriu (MMP) són enzims que degraden la matriu extracel·lular del cartílag i l'os. Els inhibidors de les MMP, s'estan investigant en estudis preclínics per la seva capacitat per frenar la progressió de l'artrosi de genoll reduint la degradació del cartílag.

El factor de creixement nerviós (NGF) és una molècula que juga un paper clau en la senyalització del dolor en la osteoartritis del genoll. Els fàrmacs que tenen com a objectiu l'NGF s'estan investigant per la seva capacitat per reduir el dolor.

Les agrecanases són enzims que degraden l'aggrecan, un component clau del cartílag. Els inhibidors de les agrecanases, s'estan investigant en assaigs clínics per la seva capacitat per frenar la progressió de l'artrosi de genoll reduint la degradació del cartílag.

La catepsina K és un enzim implicat en la remodelació òssia que s'ha implicat en el desenvolupament i la progressió de l'artrosi de genoll. Els inhibidors de la catepsina K s'estan investigant en assaigs clínics per veure la seva capacitat per frenar la progressió de la malaltia reduint el creixement excessiu dels ossos.

L'autofàgia és un procés cel·lular que elimina components danyats o disfuncionals, i la seva desregulació s'ha implicat en el desenvolupament de l'artrosi del genoll. Els activadors de l'autofàgia s'estan investigant en estudis preclínics per veure la seva capacitat per afavorir la reparació del cartílag i frenar la progressió de la malaltia.

S'estan investigant intervencions biomecàniques, com ara l'ortoteràpia i l'exercici com a enfocaments no farmacològics per gestionar l'artrosi de genoll. Aquestes intervencions tenen com a objectiu millorar l'estabilitat articular i reduir el dolor mitjançant l'enfortiment dels músculs al voltant de l'articulació del genoll.

Les tecnologies de salut digital, com ara les aplicacions mòbils i els dispositius portàtils, s'estan investigant com a eines per controlar la progressió de la malaltia i millorar els resultats dels pacients. Aquestes tecnologies poden proporcionar comentaris en temps real sobre la salut de les articulacions, oferir programes d'exercici personalitzats i millorar l'adherència a la medicació.

Les teràpies combinades que s'orienten a múltiples vies implicades en el desenvolupament i la progressió de l'artrosi de genoll s'estan investigant com l'enfocament més prometedor per millorar els resultats dels pacients. Aquestes teràpies poden implicar l'ús de fàrmacs amb diferents mecanismes d'acció, o la combinació d'intervencions farmacològiques i no farmacològiques.