Cèrvic-braquiàlgia

La cervicobraquiàlgia es refereix al dolor que s'origina a la columna cervical (coll) i s'irradia cap al braç. Pot estar associada amb la compressió o irritació dels nervis que surten de la medul·la espinal a la regió del coll.


Diagnòstic:

El diagnòstic de la cervicobraquiàlgia implica una avaluació clínica completa i proves de diagnòstic.

  • Història clínica: El metge recopila informació sobre els símptomes, com dolor al coll i braç, debilitat, entumiment o formigueig al braç, així com antecedents mèdics i lesions prèvies a la columna cervical.
  • Examen físic: Es realitza un examen físic per avaluar la mobilitat del coll, la força muscular i els reflexos al braç, i per buscar signes de compressió nerviosa.
  • Estudis d'imatge: Les radiografies cervicals poden mostrar anomalies estructurals a la columna cervical, com hèrnies discals o esperons ossis. La ressonància magnètica (RM) pot proporcionar imatges més detallades dels teixits tous i els nervis.

Tractament:

El tractament de la cervicobraquiàlgia pot incloure diverses opcions, que van des de mesures conservadores fins a intervencions més invasives.

Algunes opcions comunes són:

  • Repòs i autocura: Descansar el coll i evitar activitats que puguin empitjorar els símptomes. Aplicar compreses fredes o calentes a la zona afectada, i fer exercicis d'estirament i enfortiment cervical sota la supervisió d'un fisioterapeuta.
  • Analgèsics com el paracetamol, poden ajudar a alleujar el dolor lleu.
  • Antiinflamatoris no esteroides (AINE) poden reduir el dolor i la inflamació en casos moderats.
  • Relaxants musculars: Poden ser receptats per reduir la tensió muscular i alleujar el dolor.
  • Teràpia física: La fisioteràpia juga un paper crucial en el tractament de la cervicobraquiàlgia. Inclou tècniques de teràpia manual, exercicis d'enfortiment i estiraments, i modalitats físiques com ara la teràpia de calor o fred.
  • Injeccions de corticosteroides: Es poden utilitzar infiltracions amb corticosteroides a la regió cervical per reduir la inflamació i el dolor. Aquestes infiltracions es realitzen sota la guia d'imatges, com ara fluoroscòpia o ecografia.
  • Cirurgia: En casos greus o quan no s'aconsegueix alleugeriment amb altres opcions de tractament, es pot considerar la cirurgia. Això pot implicar la descompressió dels nervis comprimits o l'estabilització de la columna cervical.