Malaltia de Lyme

La malaltia de Lyme és una infecció bacteriana causada pel bacteri espiroquet Borrelia burgdorferi, que es transmet als humans a través de la picada d'una paparra infectada. És una malaltia multisistèmica que pot afectar diversos òrgans i sistemes, incloent-hi la pell, el sistema nerviós, les articulacions i el cor.


Epidemiologia:

La malaltia de Lyme és la malaltia transmesa per vectors més comú als Estats Units i Europa. Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units, s'informen uns 300.000 casos de malaltia de Lyme cada any en aquest país. A Europa s'informen més de 100.000 casos cada any. La malaltia de Lyme és més comú en àrees boscoses i amb arbustos on les paparres són comuns.


Etiopatogènia:

La malaltia de Lyme és causada pel bacteri Borrelia burgdorferi, que es transmet als humans a través de la picada d'una paparra infectada. El bacteri s'adhereix a la pell i penetra a la sang, on es pot propagar a diferents parts del cos. La resposta immunitària del cos a la infecció de Borrelia burgdorferi pot causar símptomes com inflamació, dolor i febre.


Símptomes:

Els símptomes de la malaltia de Lyme poden variar en gravetat i poden aparèixer en diferents etapes. Els símptomes inicials poden incloure una erupció en forma dull de bou al lloc de la picada de la paparra, febre, mal de cap i dolor muscular i articular. A mesura que la infecció es propaga, pot causar símptomes com dolor a les articulacions, debilitat muscular, rigidesa al coll i problemes per concentrar-se. En casos greus, la malaltia de Lyme pot causar problemes cardíacs, neurològics i reumatològics.


Diagnòstic:

El diagnòstic de la malaltia de Lyme es basa en una combinació de símptomes, història clínica i proves de laboratori. El metge pot fer proves de sang per detectar anticossos contra el bacteri Borrelia burgdorferi. També es pot fer una prova de Western blot per confirmar el diagnòstic. És important que el diagnòstic es faci com més aviat millor per evitar complicacions.


Tractament:

El tractament de la malaltia de Lyme es basa a l'etapa de la malaltia. A l'etapa primerenca, es pot tractar amb antibiòtics orals durant unes poques setmanes. En casos més avançats, es poden necessitar antibiòtics intravenosos durant diverses setmanes. En alguns casos, es poden requerir teràpies de suport per tractar els símptomes neurològics i reumatològics. És important que el tractament s'iniciï com més aviat millor per prevenir complicacions greus a llarg termini.