Psiquiatria General
Els trastorns que, històricament, ha abordat la psiquiatria, segueixen presentant-se actualment. No podia ser d'una altra manera, ja que molts d'aquests problemes no depenen tant dels vaivens socials i culturals, com de la càrrega hereditària que es transmet de generació en generació. Parlem de l'esquizofrènia, dels trastorns de l'espectre bipolar, de les depressions endògenes o del trastorn obsessiu compulsiu greu.
En altres problemes psiquiàtrics la càrrega genètica juga també un paper important, però es troben més modulats per elements propis de l'entorn i les condicions de vida actuals: les depressions reactives, l'ansietat generalitzada, les crisis de pànic o els trastorns de personalitat.
En tots ells es requereix un abordatge individualitzat, una avaluació acurada que inclogui el despistatge de factors orgànics i un tractament que pot ser psicològic, farmacològic o combinat. L'eterna discussió sobre si és preferible el tractament farmacològic o el psicològic no té massa sentit, ja que, en molts casos, tots dos abordatges són complementaris. El que ha de quedar clar és que, si es precisa l'ús de fàrmacs, han d'ajustar-se les dosis al mínim possible.