Hospital de Dia Oncològic

hospital de dia Centro Médico Teknonhospital de dia Centro Médico Teknon

L'Hospital de Dia Oncològic és un servei central de Centre Mèdic Teknon, integrat a l'Institut Oncològic Teknon (IOT). Està format per un equip de metges especialistes i per personal d'infermeria especialment preparat al camp de l'aplicació de quimioteràpia i tractament ambulatori a pacients oncològics.

L'Hospital de Dia està ubicat al costat del Servei de Farmàcia Oncològica que està dedicada exclusivament a la preparació de citostàtics per a l'administració del tractament de quimioteràpia i donar suport a les necessitats de la unitat.
Característiques tècniques de l'Hospital de Dia Oncològic:

  • 10 mòduls individuals per a l'administració de tractaments de quimioteràpia i altres tècniques de suport.
  • Farmàcia oncològica especialment utilitzada per a la preparació de citostàtics.
  • Personal d'infermeria especialitzat en la preparació i l'administració de quimioteràpia així com en l'atenció assistencial que requereixin els pacients durant el curs del procés oncològic.
  • Unitat pròpia d'extracció de sang amb resultats immediats previ al tractament de quimioteràpia.
  • Àrees de docència a disposició de pacients de càncer sobre els efectes del tractament i les possibles estratègies d'ajuda.