El servei d'Endoscòpia a Teknon

La Unitat d'Endoscòpia i Proves Funcionals Digestives de Centre Mèdic Teknon és segurament la més moderna i completa de les Unitats d'Endoscòpia Digestiva al nostre país. Inaugurada el 1988 pels doctors Jorge C. Espinós i Jesús Turró, s'ha caracteritzat per fer sempre una endoscòpia de màxima qualitat mitjançant l'ús de la tecnologia més avançada i comptant amb els millors especialistes en cada camp dels que componen l'endoscòpia digestiva, estant especialment motivats en les tècniques d'endoscòpia terapèutica que substitueixen per mitjans no invasius la cirurgia convencional.

Equip mèdico especialitzat en Endoscòpia

L'equip mèdic està format per més de 20 digestòlegs especialitzats en endoscòpia, ofereix i realitza totes les tècniques de diagnòstic i tractament, fent ús en molts casos de tècniques innovadores desenvolupades i instaurades a partir de la nostra unitat.

Així mateix, el Servei d'Endoscòpies disposa d'una àmplia infraestructura formada per 7 sales d'endoscòpia amb 15 boxes, cosa que ens permet atendre i fer proves diagnòstiques als nostres pacients amb la màxima precisió i sense demores.

Tipus de proves diagnòstiques digestives que es realitzen a Teknon

Actualment, a més de realitzar diagnòstics i tractaments d'endoscòpia convencional i screening del càncer de còlon, comptem amb proves digestives que es desprenen de les àrees de l'endoscòpia següents:

 • Endoscòpia Diagnòstica: ​
  • Càpsula endoscòpica​
  • Prroves endoscòpiques​
  • Proves funcionals digestives (manometria esofàgica i anorectal, biofeeback rectal, proves d'alè)​
  • Endoscòpia Pediàtrica​
 • Endoscòpia Terapèutica: ​
  • Seguiment i tractament de l'Esòfag de Barrett
  • Tractament de la via biliar i pàncrees​
  • Ecoendoscòpia diagnòstica i terapèutica (o ultrasonografia endoscòpica)
 • Endoscòpia Bariàtrica​:
  • Tractament endoscòpic de l'obesitat (Baló intragàstric i endomanga -GEST-).​
 • Càncer de colon​:
  • Colonoscòpia​
  • Rectosigmoidoscòpia​
 • Reflux Gastroesofàgic​:
  • Sistema EsophyX-Z

Telèfon de contacte: 93 212 72 38