Electromiograma

Electromiografia

La Electromiografia (EMG), és una disciplina que s'ocupa de l'evaluació clínica i neurofisiològica de la patologia neuromuscular i d'alguns aspectes de la patologia del Sistema Nerviós Central (SNC). En aquest sentit, la Electromiografia és una extensió i profundització del diagnòstic clínic neurològic i que utilitza els mateixos principis de la localització topogràfica.

La Electromiografia registra i analitza l'activitat elèctrica que es genera als nervis i als músculs mitjançant la utilització d'estimuls elèctrics superficialment i, en cas de ser necesssari, amb l'estudi intramuscular empleant una agulla de calibre reduït que porta incorporat un electrode pel seu anàlisis. No és necessari una preparació previa, encara que el pacient haurà d'avisar a l'especialista en cas d'embaràs, de portar un marcapassos o de prendre anticoagulants. El pacient també haurà d'aportar, si els tingués, electromiogramas previs.

EMG. Electromiografía

La Electomiografía és una prova en la qual cada pacient precisa una estratègia d'estudi individualitzada en funció del seu quadre clínic. L'ocupació de les diferents tècniques que es realitzen al laboratori permeten: distingir entre lesions del Sistema Nerviós Central (SNC) i del Sistema Nerviós Perifèric (SNP): en patologia neuromuscular, localitzar i valorar diferents tipus de lesions; específicament: lesions de la neurona motora de l'asta anterior o del tronc (neuronopaties motores) i de les neurones del gangli raquidi posterior (neuronopaties sensitives), lesions de les arrels motores o sensitives (radiculopaties), dels plexes (plexopaties) i dels troncs nerviosos (lesions tronculars), alteracions de la transmissió neuromuscular i, dins d'elles, distinció entre trastorns presinàptics i postsinàptics, trastorns primaris del múscul esquelètic (miopaties); finalment, una sèrie de tècniques que exploren la funció del Sistema Nerviós Autònom (SNA) i els seus trastorns.

DEMANAR CITA