Diagnóstico-por-la-imagen2Diagnóstico-por-la-imagen2
diagnostico-por-imagendiagnostico-por-imagen

Diagnòstic per la Imatge

Sota una atenció professional i personalitzada, el Servei de Diagnòstic per la Imatge disposa de tecnologia d'última generació, i és un dels centres més avançats del país.

El Servei de Diagnòstic per la Imatge de Hospital Quirón Teknon disposa de d'un ampli catàleg d'exploracions diagnòstiques i intervencionistes que aporten la informació necessària en format digital, fet que millora la comunicació amb el pacient i facilita la interconsulta entre especialistes. Dins d'aquest servei hi ha diferents unitats de diagnòstic: