Imagen cardíacaImagen cardíaca
Imagen cardíacaImagen cardíaca

Imatge cardíaca

Experts en l'ús de tecnologia puntera

L'equip de l'Institut Cardiovascular Teknon és expert en l'ús de tecnologia puntera per al diagnòstic més precís de patologies cardíaques. Entre les tècniques disponibles destaquen l'Ecocardiografia-3D, la Ressonància Magnètica Cardíaca, el TC Cardíac i Coronari, i el PET-TC.

 • Ecocardiografia-3D. L'Ecocardiografia-3D transtoràcica i transesofàgica (ETE-3D) ha estat acreditada com la tècnica de referència en l'avaluació dels pacients afectats per malalties a les vàlvules cardíaques. Es tracta d'una tècnica d'aplicació senzilla que destaca per la facilitat d'interpretació de les imatges, la qual cosa la converteix en la forma més intel·ligible d'avaluar el cor, no només pel cardiòleg, sinó per la resta d'especialistes implicats en el maneig de pacients amb cardiopaties. Les indicacions més comunes per realitzar un examen amb Eco 3D són:
  • Avaluació de la vàlvula aòrtica: estenosi i insuficiència.
  • Avaluació de la vàlvula mitral: el prolapse mitral és una de les indicacions més habituals de l'Eco 3D, tot i que també pot ser útil per a la valoració de l'esteposi mitral, especialment en casos amb finestra transtoràcica deficient.
  • Valoració de les pròtesis: és una altra de les principals indicacions de la tècnica ETE 3D. En especial, l'avaluació de les dehiscències periprotèsiques. La informació proporcionada és més precisa que l'oferta per l'Eco 2D.
  • Valoració de l'aurícula i l'orella esquerres.
  • Estudi de les cardiopaties congènites.
  • Guia dels procediments d'intervencionisme percutani.
  • Valoració de masses de tumors intracardíacs.
 • Ressonància Magnètica Cardíaca. Hospital Quirón Teknon és un dels pocs centres privats que actualment disposa d'un equip de Ressonància Magnètica Cardíaca, una tècnica d'última generació per a l'avaluació de pacients amb cardiopaties, i de la tecnologia més avançada per realitzar-la (equip RM d'alt camp, antena específica per a estudis cardíacs, software avançat de reconstrucció d'imatges i gravació de CD i impressió d'imatges a color).
 • TC Multidetector (TC-MD) Coronari. El TC-MD Coronari de 64 corones és una nova tècnica que permet la visualització de les artèries del cor sense la necessitat d'introduir catèters. Es recomana a pacients amb dolor toràcic en estudi amb risc intermig de patir una malaltia coronària, dolor toràcic atípic o aquelles persones que han realitzat una prova d'esforç amb resultat dubtós. Consisteix en un escàner helicoïdal amb temps de rotació d'alta velocitat que permet adquirir imatges del cor en moviment mentre el pacient es desplaça cap a l'interior de l'escàner.
 • PET-TC. Els equips PET/ TC proporcionen una combinació de la informació metabòlica de les imatges PET i la informació morfològica de la imatge TC en una simple exploració. Les imatges del cos humà obtingudes amb aquesta tècnica s'utilitzen per avaluar diverses malalties, entres les quals s'han de destacar les cardíaques. Permet determinar el flux sanguini al cor i avaluar els signes de malaltia coronària. S'utilitza per determinar zones de funcionament reduït que estan vives i el teixit cicatricial causat per un infart previ. Juntament amb l'estudi de perfusió miocàrdica, els PET permeten diferenciar entre el múscul cardíac no funcional i el múscul cardíac encara viable que es podria beneficiar d'un procediment com l'angioplàstia o el By-pass coronari per restablir el flux sanguini i millorar el funcionament del cor.