Drenatge abdominal guiat per TC (abscessos, col·leccions)

Drenaje abdominal guiado por TCDrenaje abdominal guiado por TCConsisteix en col·locar un catèter de drenatge sobre una col·lecció líquida localitzada a la cavitat abdominal, amb la intenció de buidar el màxim possible aquesta col·lecció. El pacient ha de mantenir el drenatge alguns dies, normalment fins que no sigui productiu. Sovint es realitza sota sedació, amb l'ajuda de l'equip d'anestèsia. Tot el procediment es realitza controlat per imatges obtingudes per Tomografia Computaritzada (TC) en diversos moments de la prova mitjançant l'ús de Fluoroscòpia –TC. Després de la prova, el pacient resta hospitalitzat. És necessari que porti les proves de coagulació abans de la prova.