Celulas Madre Cultivadas ITRTCelulas Madre Cultivadas ITRT
osteo__osteo__

Osteonecrosi

Tractament de l’Osteonecrosi amb Cèl·lules Mare Cultivades (CMMC)

OsteonecrosisOsteonecrosisL’Osteonecrosi és una malaltia que es produeix per la pèrdua de flux de sang a l'interior dels ossos (isquèmia). Sense reg de sang el teixit mor (necrosi) i es debilita l'os.

Pot ser causada per una malaltia o un traumatisme greu, com una fractura o dislocació, que afecti el reg sanguini a l'os. Altres vegades, però, pot donar-se sense que es conegui la causa (osteonecrosi idiopàtica).

Si es produeix prop d'una articulació pot arribar a alterar-la i propiciar l'aparició d'artrosi de forma més precoç. Generalment els ossos afectats inclouen el maluc, l'espatlla, el genoll, el colze, el canell i el turmell.

La teràpia amb cèl·lules mare mesenquimals cultivades (CMMC) de l'ITRT ha demostrat disminuir la progressió de l'osteonecrosi, evitar el col·lapse de l'articulació, així com la necessitat d'implantar una pròtesi. Es tracta d'una solució definitiva que regenera os i cartílag.

En el cas de la Osteonecrosi de Maluc, aquest tractament només pot realitzar-se en aquells casos en què el cap femoral encara conserva la seva forma anatòmica esfèrica.


Teràpia amb Cèl·lules Mare Mesenquimals Cultivades

Les cèl·lules mare que és possible extreure del cos humà són escasses, insuficients com per aconseguir la recuperació de teixits, així que ITRT va aplicar la innovació de multiplicar-les.

El protocol suposa una primera intervenció breu i indolora en la qual s'extreuen algunes cèl·lules mare de la cresta ilíaca (pelvis) del pacient.

Aquestes cèl·lules s'envien al laboratori per ser cultivades en les condicions ideals durant 3 setmanes, de manera que es multipliquin fins a superar els 250 milions d'unitats. D'aquest cultiu s'extreuen els milions de cèl·lules necessaris i la resta de la producció es criogenitza i conserva en cas de futures necessitats del pacient.

A continuació, uns 21 dies després de realitzada la primera intervenció, es procedeix a implantar les cèl·lules mare mesenquimals, un cop ja CULTIVADES, a la zona de la lesió.


"No podia caminar més de 10 minuts sense seure a descansar"

Mariona Borrell és una estudiant de Medicina que va arribar a ITRT amb una Osteonecrosi en tots dos malucs. Després de tractar-la amb 40 milions de cèl·lules mare mesenquimals cultivades ha passat de no poder caminar més de 10 minuts, viure amb dolor i mirar amb preocupació el futur, a gaudir d’una vida normal, plena, amb qualitat y confiança en el futur.

Ha trobat una solució definitiva, mínimament invasiva i sense necessitat de pròtesi per al seu problema.

Descobreix el seu cas en aquest vídeo