Amígdales

amigdalas-adenoides

Què són les amígdales?

Les amígdales són dos acumulacions de teixit defensiu situats a la dreta i l’esquerra del fons de gola.

Quina funció tenen?

El seu paper consisteix a fabricar unes defenses anomenades anticossos. La quantitat d’anticossos que produeixin sempre serà la mateixa, independentment de la seva mida.

Quines malalties poden tenir?

  • Infeccions de repetició (amigdalitis amb febre i/o plaques de pus). El tractament dependrà de cada cas (medicació o cirurgia).
  • Hipertròfia (mida excessiva). La hipertrofia pot produir múltiples problemes, com ara roncs a l’hora dormir, problemes dentals o hiperactivitat (vegeu "El nen roncador").

Quin tractament tenen?

Per solucionar el problema, practicarem una reducció d’amígdales amb làser complementada en el mateix acte quirúrgic amb una extirpació de les adenoides o adenoidectomia. Entre els avantatges més destacats de la reducció de les amígdales amb làser, hi ha:

  • Es tracta d’una intervenció indolora.
  • Absència d’hemorràgia. La complicació es presenta tan sols en un 6,7 % de les amigdalectomies practicades amb la tècnica convencional.
  • La conservació d’una petita part del teixit amigdalar permetrà mantenir la funció de les amígdales, per tant, la fabricació de defenses i anticossos.
  • Tot i que el nen sigui molt petit, aquesta intervenció podrà dur-se a terme a qualsevol edat.
  • Per tots els avantatges comentats anteriorment, aquesta intervenció tan sols necessita unes hores d’estada hospitalària.

Així, doncs, abans de les 72 hores, la respiració serà absolutament normal, amb absència completa de ronc, de sudoració i de postures forçades després d’haver-se corregit l’engrandiment o hipertròfia amigdalar (gràcies al làser d’amígdales) i l’adenoïdal.