Artrosi de genoll Quins són els símptomes? Quins tractaments hi ha actualment? Quins tractaments esperem en un futur?

Quins són els símptomes?

Els símptomes principals són el dolor i la limitació de la funció articular. S'hi poden afegir: rigidesa, crepitació, tumefacció, restricció de l'arc de moviment articular, inestabilitat articular o atròfia muscular segons el cas.

A dia d'avui, l'artrosi de genoll és una malaltia que no té cura, però sí que hi ha teràpies per controlar el dolor, reduir la limitació de la funcionalitat i endarrerir l'evolució de la malaltia.


Quins tractaments hi ha actualment?

Les teràpies no farmacològiques, són bàsiques i es recomanen a tots els pacients. S'hi inclouen: l'accés a informació de qualitat, la reducció del 5% del pes en 6 mesos, l'ús de calçat esmorteït i el manteniment d'una activitat física de intensitat intensa que eviti un impacte directe sobre el genoll.

Dins les teràpies farmacològiques disposem de diferents opcions: orals, tòpiques, i intraarticulars.

Pel que fa a les teràpies farmacològiques orals: el paracetamol és àmpliament utilitzat, però la seva eficàcia és, en diversos casos lleu ia curt termini. El sulfat de glucosamina i el condroitin sulfat són considerats modificadors de la malaltia dacció lenta per una part de la comunitat científica i podrien presentar un benefici sobre el dolor i la funció en pacients molt seleccionats. Els antiinflamatoris no esteroïdals són eficaços per millorar el dolor, però el perfil de seguretat ha de ser considerat minuciosament en cada pacient. La duloxetina pot tenir un paper a controlar fenòmens de sensibilització al dolor en determinats candidats i la utilització de derivats dels opioides, ja siguin menors o més grans, s'ha de decidir amb precaució en casos concrets.

Pel que fa als suplements dietètics (nutracèutics) com la Boswellia serrata, lípids insaponificables d'alvocat, el col·lagen, la Cúrcuma longa, la Unicaria tomentosa, extracte de closca de fruita de la passió, els àcids grassos omega-3, l'àcid gamma- linoleic, la L-carnitina, l'extracte de musclo de llavis verds, el metilsulfonilmetà, l'extracte de l'escorça de pi, magnesi etc. no es recomanen de manera generalitzada, ja que els assaigs clínics que presenten tenen importants problemes metodològics que dificulten la interpretació dels resultats, podent ser la diferència amb el placebo mínima. Si hi teniu interès, es recomana parlar sobre aquesta possibilitat amb el vostre metge i rebre una informació fidedigna sobre cada compost, ajustada a cada cas concret, i evitar l'automedicació sense un bon consell previ.

A nivell de teràpies tòpiques, la capsaïcina o els antiinflamatoris no esteroïdals en gel o crema poden tenir beneficis a curt termini, però ús s'ha de consultar per a cada cas concret.

Les infiltracions amb corticosteroides presenten un efecte sobre el dolor a curt termini i podrien ser utilitzades en aquells pacients que presentin vessament articular. Tot i això, la freqüència d'aquestes infiltracions s'ha de limitar en el temps pel risc de pèrdua de gruix del cartílag a llarg termini.

Les infiltracions amb factors de creixement plaquetari o plasma ric en plaquetes són una altra opció en pacients seleccionats. Tenen l'avantatge de ser un tractament autòleg (del nostre cos), minimitzant-se el risc de reaccions adverses a curt i llarg termini.

Finalment, la pròtesi de genoll és un procediment habitual per al tractament de l'artrosi genoll en fase avançada, però s'ha de reservar exclusivament per a aquells pacients que no hagin respost satisfactòriament a teràpies menys agressives, ja que si bé en una part dels casos és un tractament definitiu, no està exempt de la possibilitat de complicacions.


Quins tractaments esperem en un futur?

En l'actualitat, hi ha 4 grans línies de recerca tremendament actives, enfocades al que avui dia es consideren les 4 dianes clau del tractament de l'artrosi: La inflamació, l'anabolisme i catabolisme de cartílag, el remodelat ossi i el control del dolor. Aquests grans esforços de la comunitat científica podrien començar a donar fruits els propers anys amb nous tractaments farmacològics injectats o orals que millorin l'armamentari terapèutic actual.


Consells:

En el cas de patir dolor al genoll, heu d'acudir al vostre reumatòleg, rebre una valoració clínica, i si escau, realitzar les exploracions complementàries que el vostre reumatòleg consideri si és el cas. Després de l'avaluació, cal comentar els riscos i beneficis de les teràpies existents i aleshores triar l'estratègia de tractament que s'ajusti al cas concret.