Ciàtica

La ciàtica causa dolor a la part inferior de l'esquena i les cames a causa de la compressió del nervi ciàtic. El nervi ciàtic és el nervi més llarg del cos humà, que s'estén des de la part inferior de l'esquena fins a les cames i els pastissos. La ciàtica pot causar una varietat de símptomes, com dolor agut, debilitat muscular, formigueig i entumiment.


Diagnòstic:

El diagnòstic de ciàtica es realitza mitjançant una combinació d'examen físic, historial mèdic i estudis d'imatges. Durant l'examen físic, el metge avaluarà el rang de moviment, la força i la sensibilitat de les cames. També poden fer proves específiques, com el signe de Lasegue, per avaluar la presència de ciàtica. Els estudis d'imatges, com ara radiografies, ressonància magnètica (MRI) o tomografia computaritzada (CT), poden utilitzar-se per visualitzar l'abast de la compressió del nervi ciàtic.


Fenotips:

Hi ha diversos fenotips o patrons de ciàtica. Els més comuns són la ciàtica per hèrnia discal, la ciàtica per estenosi espinal i la ciàtica per síndrome piriforme.

Ciàtica per hèrnia discal: aquest fenotip es caracteritza per la compressió del nervi ciàtic a causa de la protrusió o hèrnia del disc intervertebral.

Ciàtica per estenosi espinal: aquest fenotip es caracteritza per la compressió del nervi ciàtic a causa d'un estrenyiment del canal vertebral a la columna lumbar.

Ciàtica per síndrome piriforme: aquest fenotip es caracteritza per la compressió del nervi ciàtic a causa de la tensió o contracció del múscul piriforme a la regió glútia.