Malaltia sistèmica per intolerància a l'esforç o síndrome de fatiga crònica

La malaltia sistèmica per intolerància a l'esforç (EIES) és una malaltia crònica i complexa que es caracteritza per una intolerància a l'esforç físic i mental. L' EIES és una síndrome que es manifesta amb símptomes com fatiga, dolor muscular i articular, disfunció cognitiva i trastorns del son. A continuació es detallen el diagnòstic, els fenotips i el tractament de l'EIES:


Diagnòstic:

El diagnòstic de l'EIES es fa per exclusió, ja que no hi ha proves específiques que la detectin. El diagnòstic es basa en els símptomes del pacient i en l'exclusió d'altres causes de fatiga i dolor crònic, com ara la depressió, l'ansietat i les malalties autoimmunitàries. El metge pot utilitzar una sèrie de proves de laboratori, com a anàlisi de sang, per descartar altres malalties.


Tractament:

El tractament de l'EIES s'enfoca a alleujar els símptomes i millorar la qualitat de vida del pacient. No hi ha cap cura per a l'EIES, però es poden utilitzar diferents estratègies per alleujar els símptomes, com la teràpia cognitivoconductual, fisioteràpia, exercicis d'enfortiment muscular i estiraments, medicaments per alleujar el dolor i la fatiga, així com la modificació de l'estil vida i la reducció de l'estrès. El tractament s'adaptarà a les necessitats individuals de cada pacient i pot requerir un enfocament multidisciplinari per assolir resultats efectius.