Dolor Lumbar

Dolor lumbar: Exercici d'elevació de braç en quadrupèdia
Dolor lumbar: Exercici d'elevació de cama en quadrupèdia
Dolor lumbar: Exercici del pont posterior
Dolor lumbar: Exercici d'estirament lumbosacre estirat a terra
Dolor lumbar: Exercici de bàscula pèlvica estirat a terra