Fibromiàlgia

La fibromiàlgia és un trastorn caracteritzat per dolor crònic generalitzat, fatiga i altres símptomes que poden incloure trastorns del son, problemes cognitius i sensibilitat augmentada a la pressió.


Diagnòstic:

El diagnòstic de la fibromiàlgia es basa principalment en la presència de dolor crònic generalitzat a tot el cos, així com en la identificació de punts sensibles específics en el cos coneguts com a punts gallet. També cal descartar la presència d'altres malalties reumàtiques, ja que molts dels seus símptomes es poden superposar amb la fibromiàlgia.


Fenotips:

Hi ha diversos fenotips de fibromiàlgia que s'han descrit. Un és la fibromiàlgia primària, que és el tipus més comú de la malaltia. També hi ha altres subtipus de la malaltia, com la fibromiàlgia associada a malalties autoimmunes o la fibromiàlgia associada a malalties neurològiques. La identificació del subtipus de fibromiàlgia és important per guiar el tractament.

Un elements clau de la fibromiàlgia és la sensibilització central al dolor que és un trastorn del processament del dolor en què el sistema nerviós es torna més sensible al dolor i pot experimentar dolor crònic fins i tot sense una causa aparent.

Hi ha diversos fenotips de sensibilització central al dolor. Un dels més comuns és el dolor musculoesquelètic crònic, que inclou dolor a les articulacions, músculs i teixits tous (la fibromiàlgia). Un altre fenotip comú és el mal de cap crònic, que pot incloure migranyes i mals de cap tensionals. També hi ha un fenotip de dolor abdominal crònic, que pot ser causat per trastorns gastrointestinals com la síndrome de l'intestí irritable. Sovint, tots ells se solapen en diferents graus podent ser tots aquests símptomes, símptomes que es presenten en un mateix pacient.


Tractament:

El tractament de la fibromiàlgia es basa en enfocaments no farmacològics i farmacològics. Els enfocaments no farmacològics inclouen l'exercici, la teràpia física, la teràpia cognitivoconductual i la teràpia ocupacional. Els enfocaments farmacològics inclouen analgèsics, antidepressius i medicaments que medul·len la percepció del dolor a nivell central.