Malaltia de Still de l'adult

La malaltia de Still de l'adult (ESA), també coneguda com a síndrome de Still d'inici a l'edat adulta, és una malaltia autoinflamatòria rara que es caracteritza per febre diària, rash cutani i artritis. Tot seguit, es detalla l'etiopatogènia, el diagnòstic i el tractament de l'ESA.


Etiopatogènia:

La malaltia de Still és una malaltia autoinflamatòria d'etiologia desconeguda però es creu que pot estar relacionada amb una disfunció del sistema immunològic. S'ha observat que en alguns casos hi ha una producció excessiva de citocines inflamatòries, com ara la interleucina-1 (IL-1) i la interleucina-6 (IL-6).


Diagnòstic:

El diagnòstic de malaltia de Still es basa en la presència de febre diària i artritis, a més d'altres signes i símptomes com rash cutani, dolor abdominal, limfadenopatia i esplenomegàlia. També es requereix l'exclusió d'altres causes de febre i artritis, com ara infeccions i malalties autoimmunitàries.


Tractament:

El tractament de la malaltia de Still és principalment simptomàtic i pot incloure l'ús d'antiinflamatoris no esteroïdals (AINE) per controlar el dolor i la inflamació articular. En casos més greus, es poden fer servir corticosteroides per reduir la inflamació i controlar la febre.


A més, els inhibidors de la interleucina-1 (IL-1) i els inhibidors de la interleucina-6 (IL-6) han demostrat ser efectius en alguns pacients amb ESA.