Vasculitis

Les vasculitis són un grup heterogeni de malalties inflamatòries que afecten els vasos sanguinis, incloent artèries, venes i capil·lars. La inflamació pot causar dany a la paret dels vasos sanguinis i comprometre el flux sanguini als òrgans afectats. El diagnòstic i tractament de les vasculitis poden ser complexos, ja que hi ha múltiples subtipus amb presentacions clíniques i patrons de laboratori diferents. Classicament les vasculitis es divideixen pel tipus de gots que afecten:

Vasculitis de grans gots: Afecten principalment les artèries de gran calibre, com l'artèria aorta i les seves ramificacions. El tipus més comú és l'arteritis de cèl·lules gegants, que es presenta en persones més grans de 50 anys i pot causar mal de cap, febre, pèrdua de pes, dolor muscular i fatiga.

Vasculitis de mitjans gots: Afecten les artèries de mida mitjana, com les que irriguen el tracte gastrointestinal i els pulmons. Un exemple daquest tipus de vasculitis és la poliarteritis nodosa, que pot causar dolor abdominal, pèrdua de pes, febre i erupcions a la pell.

Vasculitis de petits gots: Afecten les arterioles, capil·lars i vènules, que són els gots més petits del cos. Exemples d'aquest tipus de vasculitis són la granulomatosi amb poliangitis i la poliangeïtis microscòpica, ambdues associades a la presència d'anticossos anticitoplasma de neutròfils (ANCA) i que poden causar símptomes com tos, dificultat per respirar, dolor articular, erupcions a la pell i problemes renals.

Vasculitis cutànies: Afecten principalment els vasos sanguinis de la pell i es presenten com a erupcions cutànies. Exemples d'aquest tipus de vasculitis són la porpra de Henoch-Schönlein i la vasculitis leucocitoclàstica, que es caracteritzen per la presència de porpra (taques vermelles i estades a la pell) i dolor articular.


Tractament de les vasculitis:

El tractament de les vasculitis depèn del tipus i la gravetat de la malaltia. En general, s'utilitzen altes dosis d'esteroides i medicaments immunosupressors per controlar la inflamació i prevenir el mal als òrgans afectats. També es poden utilitzar altres tractaments, com ara plasmafèresi i teràpies biològiques, depenent del tipus de vasculitis i la resposta al tractament inicial.