Cirurgia endoscòpica nasosinusal

La cirurgia endoscòpica nasosinusal és una tècnica molt precisa i molt poc invasiva que aprofita les fosses nasals com a via d’entrada a la zona a intervenir, evitant així haver de fer cicatrius externes.

La cirurgia endoscòpica nasosinusal està especialment indicada per a:

  • reparar estructures anatòmiques anòmales
  • extirpar lesions que alteren les funcions normals del nas, dels sins paranasals, i de la via lacrimal.

Pot combinar-se amb altres tipus de cirurgia funcional (septoplàstia, cirugia de cornets, cirurgia de la vàlvula nasal) i amb la cirurgia estètica nasal (rinoplàstia).

L’operació es fa amb anestèsia general o local amb sedació, i generalment dura entre 30 minuts i 2 hores, segons la complexitat de cada cas.

Amb la cirurgia endoscòpica nasosinusal es poden abordar des de petites lesions o infeccions, fins a grans tumors de la base del crani. Es solucionen símptomes de molts tipus:

  • dificultat de respirar pel nas
  • dolors a la cara i el cap
  • sensació de sequedat nasal
  • presència persistent de mucositat nasal més o menys espessa
  • hemorràgia nasal
  • llagrimeig persistent
  • alteracions en l’olfacte, la visió o l’audició