Cirurgía de la presbicia (vista cansada)

Què és la presbícia?

És una condició ocular que afecta el 100% de la població a partir dels 40-45 anys d'edat.

La presbícia o vista cansada comporta la pèrdua progessiva del poder acomodatiu o enfocament en visió propera. La causa d'aquesta disminució és la pèrdua de flexibilitat del cristal·lí i de l'elasticitat del múscul ciliar.

Quan es planteja una cirurgia refractiva mitjançant lent intraocular multifocal per no fer servir cap tipus d'ulleres, és el cristal·lí precisament el substituït per la lent per aconseguir el poder que s'ha perdut.

Lents intraoculars multifocals

Són l'última generació de lents intraoculars i permeten, en la majoria dels casos, gaudir d'una visió útil de lluny i a prop, la qual cosa significa poder prescindir de les ulleres en tot o la major part dels temps.

Es pot implantar, quan no hi ha altres malaties a l'ull que ho contraindiquin, en tots els casos de cataractes o quan es desitgi prescindir de les ulleres, especialment si aquestes són progressives amb alta graduació. La tècnica quirúrgica és la facoemulsificació amb implant de lents multifocals.