Estrabisme

És la desviació ocular d'un o de tots dos ulls. Pot ser una desviació horitzontal (l'ull se'n va cap a dins o cap a fora) o una desviació vertical (l'ull es desvia cap a dalt o cap a baix).

estrabismo_1 estrabismo_2

Cas d'estrabisme infantil, amb desviació
de l'ull esquerre, abans i després de l'intervenció.