Glaucoma

El glaucoma és una malaltia caracteritzada per una lesió progressiva del nervi òptic, que es tradueix en una disminució del camp visual. El glaucoma pot provocar ceguesa si no es diagnostica i tracta correctament.