Assaig clínic, fase I-II, multicèntric de l’aplicació de cèl·lules mare òssia autòloga (CO2-1) en el tractament quirúrgic de pseudoartrosis no hipertròfiques d’ossos llargs

S'entén per pseudoartrosi la falta de consolidació d'una fractura quan ha transcorregut el temps considerat adequat per a la curació. A vegades els tractaments successius fracassen i s’estableix la situació coneguda com a pseudoartrosi atròfica recalcitrant.

L'any 2002 l’ITRT va participar en el disseny i desenvolupament d'estudis encaminats a valorar l'eficàcia d'empelts constituïts per TRC (tissue repair cells o cèl·lules reparadores de teixits, anteriorment anomenades CO2-1), producte cel·lular obtingut després d'un procés de selecció i conreu de cèl·lules progenitores de medul·la òssia del mateix pacient, efectuat al Banc de Sang i Teixits (BST), mitjançant el bioreactor Aastrom Replicell System.

Aquest primer estudi multicèntric amb característiques de pilot va ser controlat per l’Organització Catalana de Trasplants (OCATT). Este enlace se abrirá en una ventana nuevaHi van participar l’Hospital General d’HospitaletEste enlace se abrirá en una ventana nueva, Centro Médico Teknon Este enlace se abrirá en una ventana nuevai l’Hospital de Barcelona SCIASEste enlace se abrirá en una ventana nueva.

Els 5 pacients inclosos a l'estudi, que presentaven pseudoartrosi de diversa consideració van guarir abans de transcórrer 6 mesos de la intervenció. Per tant, el procediment es va mostrar viable. Els controls de seguretat efectuats als 2 anys de cada tractament no van registrar efectes adversos, efectes tòxics ni complicacions atribuïbles al producte cel·lular i els controls radiogràfics van mostrar una bona remodelació del "call" ossi de curació. Aquests resultats van incentivar la continuació dels estudis amb objectius de regeneració òssia.