Assaig clínic sobre l’aplicació de cèl·lules per a la reparació de teixits (tissue repair cell, TRC) a la teràpia de l’osteonecrosi del cap femoral

La necrosi del cap de fèmur sol afectar homes d'entre 40 i 60 anys. En la meitat dels casos l'afectació és bilateral i moltes vegades se’n desconeix la causa. Pot resoldre's sense deixar seqüela, però la majoria d'afectats evolucionen cap a l’artrosi de maluc i necessiten la implantació de pròtesi total.

En absència de tractament, l'evolució sol ser cap a aquesta destinació. Totes les tècniques terapèutiques intenten disminuir el percentatge de casos abocats al tractament protèsic o retardar-ne la necessitat.

L’ITRT va desenvolupar un assaig clínic amb característiques de pilot destinat a valorar l'eficàcia d'empelts constituïts per TRC en el tractament de l’osteonecrosi del cap del fèmur. El TRC és un producte cel·lular obtingut després d'un procés de selecció i conreu de cèl·lules progenitores de medul·la òssia autòloga mitjançant el bioreactor Aastrom Replicell System que va ser declarat "medicament orfe" per al tractament de l’osteonecrosi per la Food and Drug Administration (FDA) nord-americana.

La intervenció consisteix en la descompressió clàssica de la necrosi, arribant a la zona necròtica del cap a través del coll del fèmur, i l'aportació d'empelt constituït per cèl·lules progenitores mesenquimàtiques i grànuls de fosfat tricàlcic-β compactats amb un coàgul de fibrina autòloga.

La hipòtesi planteja que aportant quantitat i qualitat cel·lular progenitora molt superior a altres tractaments s'afavoreix la revascularització i la regeneració tissular.

L'estudi pilot va incloure 9 casos. Després de 5 anys de seguiment només dos d'ells van progressar la deterioració necessitant la implantació protèsica.