Nervi (model oví)

L’ITRT i EGARSAT van promocionar aquest estudi en model d'animal oví per avaluar el potencial regeneratiu de les cèl·lules mare adultes en aplicar-se sobre lesions de nervi perifèric.

Es va efectuar al quiròfan experimental de l'Hospital Clínic Veterinari de la UAB, amb l’aprovació prèvia i el control del Comitè d'Ètica en Recerca Animal i Humana d'aquesta Universitat.

Es van crear defectes d'1 cm en nervis (radial i tibial) dels ovins alhora que es va obtenir medul·la òssia de la qual es van seleccionar i van conrear les cèl·lules mare al laboratori LAGENBIO de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa.

Passades 3 setmanes es va dur a terme una nova cirurgia consistent a englobar el defecte en un tub de material reabsorbible anomenat biocàmera en la qual es van infondre les cèl·lules.

Els resultats obtinguts a l'estudi anatomopatològic realitzat als 6 mesos del tractament han estat satisfactoris, s'han presentat a diversos fòrums nacionals i internacionals (vegeu-ho a "NOTÍCIES") i publicat a la revista científica Injury.

Referència bibliogràfica

Joaquim Casañas, Jaime de la Torre, Francesc Soler, Félix García, Clementina Rodellar, Martí Pumarola, Jana Climent, Robert Soler, Lluís Orozco. "Peripheral nerve regeneration after experimental section in ovine radial and tibial nerves using synthetic nerve grafts, including expandede bone marrow mesenchymal cells: morphological and neurophysiological results". Injury, Int. J. Care Injured 45 S4 (2014) S2-S6