Regeneració del disc intervertebral lumbar amb MSV*

L'any 2007, l’ITRT va subscriure un conveni amb l'Institut de Salut Carlos III, organisme autònom dependent actualment del Ministeri d'Economia, que va permetre desenvolupar un assaig clínic destinat a avaluar la capacitat regenerativa del disc intervertebral lumbar mitjançant l'empelt per via percutània de MSV, cèl·lules mare de medul·la òssia, seleccionades i conreades a l'Institut de Biologia i Genètica Molecular de Valladolid (IBGM).

Aquesta actuació, aprovada per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), es va dur a terme en el marc del Pla de teràpies avançades i medicina regenerativa, promulgat pel Consell de Ministres a l'octubre de l'any 2007.

L'assaig va incloure 10 pacients amb afectació discal lumbar que reunien criteris determinats. Van seguir molt bona evolució clínica i cap complicació. Nou van millorar el seu nivell del dolor de forma significativa i cinc van evidenciar signes regeneratius relatius a l'augment de la hidratació discal i altura del disc.

La publicació corresponent als resultats de l'assaig es va fer a la revista científica Transplantation, òrgan de la Societat Americana de Trasplantaments.

L’AEMPS autoritza regularment el grup investigador a seguir tractant nous pacients de forma personalitzada. Fins al mes de juny del 2014 ja han estat tractats un total de 90 pacients que segueixen una tendència evolutiva similar

Referències bibliogràfiques

"Intervertebral Disc Repair by Autologous Mesenchymal Bone Marrow Cells: A Pilot Study". Luis Orozco, Robert Soler Rich, Carles Morera, Mercedes Alberca, Ana Sánchez, Javier García Sancho. Transplantation Journal.15 Octubre 2011, Vol. 92; Issue 7, p. 822-828.

"Regeneration of the lumbar intervertebral disk by means of MSV*. *(Autologous bone marrow stem cells expanded according to the GMP methodology)". Carles Morera, Robert Soler Rich, Mercedes Alberca, Juan José Velázquez, Ana Sánchez, Lluís Orozco. The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research (Poland). N.º 4 (20) 2010; p. 121.