Hematologia

La Unitat d'Hematologia Oncològica de l'Institut Oncològic Teknon ofereix un diagnòstic integral i personalitzat per als pacients que presenten malalties limfoproliferatives (limfomes, leucèmies) així com els tractaments més avançats i convenients per a cada cas.

La Unitat està dirigida pel Prof. Emili Montserrat (expert de reconeixement mundial per les seves aportacions al coneixement i tractament de la leucèmia limfàtica crònica i els limfomes) i coordinada, des del punt de vista clínic, pel Dr. Francesc Cobo (hematòleg especialitzat diagnòstic i tractament d'aquestes malalties).

La Unitat d'Hematologia Oncològica de l'IOT compta amb la col·laboració estreta del Servei d'Anatomia Patològica de Teknon i amb el suport de patòlegs especialitzats en el diagnòstic de les malalties limfoproliferatives.

Així, el nostre Laboratori d'Anàlisis Clíniques presta a la Unitat el suport que necessiten les malalties sanguínies des del punt de vista del diagnòstic (citologia, citofluorometria, citogenètica i biologia molecular).