Què és el tractament de radioteràpia?

És el tractament local d'una zona del cos utilitzant radiacions ionitzants, que pretenen destruir les cèl·lules malignes presents dins de l'organisme de manera definitiva. Els objectius del tractament de radioteràpia són:

  • RADICAL: pretén la curació del pacient
  • COMPLEMENTÀRIA a la cirurgia. La seva finalitat és curativa, ja sigui per disminuir el volum tumoral abans de la cirurgia (preoperatòria) o per destruir la malaltia residual després de la cirurgia (postoperatòria).
  • PALIATIVA: pretén frenar el creixement del tumor i controlar o alleujar els possibles símptomes: dolor, sagnat, etc..