Teràpia Dirigida

És un tractament que apunta a estudiar aquells gens o proteïnes defectuoses que contribueixen al creixement i desenvolupament del càncer.

Els fàrmacs tradicionals de quimioteràpia, per contra, actuen contra totes les cèl·lules que es divideixen.

Les teràpies dirigides contra el càncer que han estat aprovades per utilitzar-se contra càncers específics inclouen les substàncies que impedeixen la senyalització de creixement cel·lular, que interfereixen amb la formació de vasos sanguinis en tumors, que promouen la mort de cèl·lules canceroses, que estimulen el sistema immunitari perquè destrueixi les cèl·lules canceroses i que dipositen fàrmacs tòxics a les cèl·lules canceroses.

Tipus de Teràpies dirigides:

  1. ANTICOS MONOCLONAL: teràpia dirigida destinada als receptors que es troben a l'exterior de la cèl·lula.
  2. IMMUNOTERÀPIA: teràpia dirigida centrada en els components interns i el funcionament de la cèl·lula cancerosa provocant la seva mort. Impulsa el sistema immunitari perquè destrueixi les cèl·lules canceroses.
  3. ANTIANGIOGÈNIC: bloqueja el creixement de vasos sanguinis nous per als tumors (procés que s'anomena angiogènesi de tumors). L'antiangiogènesi consisteix a interrompre la formació de nous vasos sanguinis.
  4. HORMONOTERÀPIA: fa lent o atura el creixement dels tumors sensibles a les hormones, els quals requereixen certes hormones per créixer (mama i pròstata).

Les VACUNES CONTRA EL CÀNCER i la TERÀPIA GÈNICA es consideren algunes vegades teràpies dirigides perquè interfereixen en el creixement de cèl·lules canceroses específiques.