Sistema Novalis

El Sistema Novalis és un sistema de radiocirurgia i radioteràpia que permet tractar els tumors de forma precisa mitjançant la combinació de tecnologies avançades. La plataforma de radiocirurgia Novalis ofereix el tractament no invasiu per a una àmplia gamma de tumors malignes, sense danyar el teixit sa proper ni involucrar-hi la cirurgia tradicional.