Abdominal i pèlvica

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet obtenir imatges dels diferents òrgans intrabdominals i pèlvics.