Renal

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet valorar la morfologia, la mida i la situació dels ronyons. Indicada per a la valoració d'hidronefrosi, litiasi, estudi del ronyó que no funciona per urografia, avaluació de masses, abscessos i altres patologies.