Renal vésico-prostàtica transrectal

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que permet obtenir imatges dels ronyons via transabdominal i de la pròstata via transrectal.