Reno vésico-prostàtica

Tècnica ultrasonogràfica transabdominal no invasiva que requereix una correcta repleció vesical. Ens permet valorar: a) la morfologia, la mida i la situació dels ronyons; b) les parets i l'interior de la bufeta urinària; c) mida, ecoestructura prostàtica i vesícules seminals. Indicada per a pacients amb dolor, hematúries o infecció urinària, entre altres, per descartar una patologia inflamatòria, tumoral, hipertròfia prostàtica, litiasi, etc.