Vesical

Tècnica ultrasonogràfica no invasiva que requereix una adequada repleció d'orina de la bufeta per obtenir una correcta valoració de les parets i del seu interior. Indicada per descartar tumoracions, processos inflamatoris, litiasi, megaurèters, etc.