Punció d'ovari transvaginal

Tècnica diagnòstica que permet el diagnòstic anatomo-patològic d'una imatge quística a l'ovari.